Prenatale screening en diagnostiek

Wat is prenatale screening?
Prenataal betekent voor de geboorte. Screening is het inschatten van gezondheidsrisico’s bij de zwangere en de baby. Prenatale screening is onderzoek gericht op het opsporen van afwijkingen bij de baby. Met prenatale screening wordt er een inschatting gemaakt naar de waarschijnlijkheid of de baby een bepaalde aangeboren aandoening heeft. Hieronder vallen de combinatietest en de 20-wekenecho (SEO). Jouw verloskundige of gynaecoloog zal deze onderzoeken uitgebreid bespreken. Wil je alvast wat meer informatie over de combinatietest en 20 weken echo, kijk dan op de website van het TweeSteden ziekenhuis.

Wat is prenatale diagnostiek?
Prenatale diagnostiek is onderzoek tijdens de zwangerschap om vast te stellen of het ongeboren kind een bepaalde aangeboren aandoening wel of niet heeft. Het gaat nu om een zekere uitslag.

Wie kunnen hier terecht?

Je kan om meerdere redenen in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek:

  • zwangeren met een verhoogd risico uit de combinatietest;
  • zwangeren die, op basis van eigen voorgeschiedenis of een aangeboren afwijking in de familie, een verhoogd risico hebben op een kind met aangeboren afwijkingen;
  • zwangeren met bekend dragerschap voor een erfelijke aandoening;
  • als er bij eerder onderzoek in huidige zwangerschap aanwijzingen zijn voor het bestaan van aangeboren afwijkingen bij het kind.

In overleg met jouw verloskundige of gynaecoloog bespreek je of je in aanmerking komt voor prenatale diagnostiek. Indien nodig wordt er dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek voor prenatale diagnostiek.

Meer informatie

Lees op de website van het TweeSteden ziekenhuis meer over prenatale diagnostiek en prenatale screening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *