Nazorg

Aan standaard nazorg doen we niet, aan goede nazorg wel!
Daarom bekijken we na de bevalling welke zorg medisch noodzakelijk is en waar jullie behoefte aan hebben. Zo leveren we zorg op maat.

Nazorg op maat
Welke nazorg je nodig hebt is vaak afhankelijk van hoe de zwangerschap en bevalling zijn verlopen en hoe het met jou en de baby gaat. Wij denken mee over bijvoorbeeld:

  • Begeleiding in de zorg aan je kind als hij een gecompliceerdere start heeft gehad. Zo kunnen we je meer vertellen over couveusenazorg, maar bieden we ook videohometraining aan, begeleiden we je indien nodig bij het geven van borstvoeding, of laten je zien hoe je aan babymassage doet.
  • Begeleiding aan jou na je bevalling, bijvoorbeeld met bekkenbodemtrainingen.
  • Cursussen voor jou en je partner om je te helpen omgaan met de veranderingen in je leven. Zo is er een oudercursus en kunnen we je adviseren over cursussen babymassage.

Samen evalueren
Ervaring leert dat het voor jonge ouders vaak voldoende is om één keer met de professional die hen begeleid heeft, terug te blikken op de zwangerschap, de geboorte en de kraamperiode. We maken hiervoor een afspraak met je. In de meeste gevallen evalueert de verloskundige de voorbije periode met je.

Soms is extra aandacht nodig omdat je kind intensieve zorg nodig had. Hiervoor kom je terug bij de kinderarts. Als de zwangerschap voor jou èn je kind niet goed is verlopen, is de gynaecoloog doorgaans de aangewezen persoon om met je terug te kijken en afspraken te maken voor de toekomst.